Zásady ochrany osobních údajů zaměstnanci

BLYTH S.R.O. : ZÁSADY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ

Tyto zásady objasňují, jakým způsobem shromažďujeme a užíváme Vaše osobní údaje. Osobními údaji se rozumí údaje, díky nimž je možno Vás ztotožnit – například Vaše jméno, zaměstnanecké číslo, e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu. Vaše osobní údaje jsou pro nás důležitou hodnotou a naším cílem je, abychom je užívali zodpovědně a zajistili jejich bezpečné uchovávání. Chcete-li se dozvědět více o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje užíváme, obraťte se na nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Mezi Vaše osobní údaje, které vedeme, patří:

 • osobní kontaktní údaje – jméno, adresa apod.
 • datum narození a pohlaví
 • identifikátory typu Vašeho rodného čísla, čísla národního pojištění nebo sociálního zabezpečení
 • bankovní údaje – např. pro účely placení Vaší mzdy
 • nárok na dovolenou a benefity
 • dosavadní praxe
 • místo výkonu práce
 • kopie řidičského průkazu, je-li to relevantní
 • záznamy týkající se Vašeho přijetí do zaměstnání – včetně životopisů a údajů o předchozích zaměstnáních
 • dosažené vzdělání
 • záznamy týkající se výkonu práce/kárného postihu/stížností/nemocí apod.

Chcete-li se dozvědět více o informacích, které o Vás shromažďujeme, a o tom, jakým způsobem je užíváme, využijte prosím níže uvedené kontaktní údaje nebo se obraťte na ředitele Vašeho úseku.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje užíváme?

Vaše osobní údaje užíváme pro rozličné účely, včetně plnění Vaší pracovní smlouvy nebo smlouvy o výkonu funkce (poskytování služeb). Záznamy o Vás potřebujeme uchovávat, abychom s Vámi mohli pracovat, jinak nemůžeme plnit své pracovní povinnosti jako Váš zaměstnavatel či Vám poskytovat práva a benefity, na které máte nárok. Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně způsobu, jakým užíváme Vaše osobní údaje, dejte nám prosím vědět.

Vaše osobní údaje budeme užívat pouze pro účely, pro něž jsme je shromáždili, ledaže – za výjimečných okolností – nám bude dovoleno nebo přikázáno je užít i pro jiný účel. Například pokud budeme potřebovat předložit důkazy o protiprávním jednání orgánu činnému v trestním řízení (vykonávacímu orgánu) či regulačnímu orgánu nebo pokud budeme povinni údaje poskytnout ze zákona – např. na základě soudního příkazu.

Máme legitimní zájem na shromažďování a užívání Vašich osobních údajů nebo je toto shromažďování a užívání nezbytné pro plnění smlouvy. Musíme tak činit, abychom Vás mohli zaměstnávat a vést záznamy, které potřebujeme k provozování našeho podnikání a zaměstnávání Vaší osoby transparentně a v souladu s právem.

Sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet, nicméně budeme tak činit vůči osobám, které tyto údaje potřebují znát, a pouze bude-li to nezbytné nebo budeme-li povinni údaje sdílet. Osobní údaje můžeme sdílet, když kupujeme nebo prodáváme podnik nebo aktiva. Usilujeme o zavedení nezbytných bezpečnostních opatření, abychom zajistili, že osobní údaje, za něž neseme dle právních předpisů odpovědnost, byly nadále řádně chráněny a užívány odpovídajícím způsobem i třetími osobami, které jimi budou disponovat.

Předáváme osobní údaje do zámoří?

Někdy možná budeme potřebovat Vaše osobní údaje zaslat do zámoří, například pokud se přemístíte do obchodní společnosti Bunzl v zámoří. Jsme-li nuceni tak učinit, usilujeme o zavedení nezbytných bezpečnostních opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou i nadále řádně chráněny a užívány odpovídajícím způsobem, ať se nacházejí kdekoli. Toho obvykle dosáhneme smluvními prostředky.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Usilujeme o to, abychom Vaše údaje uchovávali pouze tak dlouho, jak to bude nezbytné pro naše obchodní potřeby, a v souladu s veškerými právními a regulačními povinnostmi jejich uchovávání po určitou dobu. Bez ohledu na to, jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat, zajistíme, aby byly řádně chráněny a zodpovědně užívány.

Jaká práva ke svým osobním údajům máte?

Máte zejména následující práva:

 • právo na kopii Vašich osobních údajů nebo právo na předání Vašich osobních údajů jiné organizaci
 • právo na opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud již jejich další uchovávání není důvodné
 • právo na omezení užívání Vašich osobních údajů – tj. aby tyto údaje nebyly přístupné nebo aby nebyly užívány
 • právo podávat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů.

Vždy Vám poskytneme práva, která Vám po právu náleží, avšak výše uvedená práva jsou právy kvalifikovanými (relativními). Žádosti budou posuzovány jednotlivě.

Jste povinni nám své osobní údaje poskytnout?

Nikdy nebudete povinni nám své osobní údaje poskytnout, ale pokud nám nebude umožněno uchovávat záznamy, které potřebujeme, nebudeme moci Vás zaměstnávat. Budeme shromažďovat pouze údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vás zaměstnávali, přičemž budeme zajišťovat bezpečí těchto údajů a budeme je užívat vždy zodpovědně a poctivě. Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně této otázky, tak se na nás prosím obraťte.

Používáme systém automatizovaného rozhodování?

Automatizované rozhodování můžeme provádět, když užíváte naši webovou stránku. Sem spadá i poskytování obsahu na základě Vašeho chování online. Díky tomu můžeme zobrazovat obsah, který je pro Vás relevantní. Při přijímání nových zaměstnanců můžeme využívat i jiné elektronické nástroje, jako například automatizované prohlížení životopisů nebo vyhodnocování testů.

Používáme Vaše osobní údaje pro účely marketingu?

Vaše osobní údaje získané pro pracovněprávní účely nepoužíváme za účelem provádění marketingu, ale informace, které vedeme, můžeme používat za účelem komunikace s Vámi o Vašem zaměstnání a abychom Vás průběžně informovali o záležitostech týkajících se Bunzl a/nebo obchodní společnosti, pro kterou pracujete.

Používáme cookie?

Ano, používáme cookie, abychom zajistili řádné fungování naší webové stránky – a to, mimo jiné, pro účely náboru zaměstnanců a pracovněprávní účely, ke sledování užívání naší webové stránky a zobrazování obsahu, o němž se domníváme, že bude pro osoby, které naše stránky navštěvují, relevantní. Pokud se u nás zaregistrujete nebo pokud budete naši stránku i nadále užívat, souhlasíte s tím, že budeme cookie používat.

Cookie můžete zablokovat úpravou nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud se však rozhodnete blokovat všechny cookie, může se stát, že nebudete mít přístup k celé naší stránce či určitým jejím částem a některé speciální vlastnosti (features) nebudou pracovat správně.

Na koho se můžete obrátit se stížností, máte-li pochybnosti?

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji, obraťte se prosím nejprve na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a my se vynasnažíme Vám pomoci. Pokud nebudeme schopni Váš problém vyřešit k Vaší spokojenosti, potom se můžete obrátit na Váš místní úřad pro ochranu osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/ , posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, tak se na nás prosím obraťte.
Blyth s.r.o.
Přátelství 1011/17, Praha 10
gdpr@blyth.cz
tel.: 272 099 541