Práce ve výškách

VYBAVENÍ A NÁVRHY ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNOST PRÁCE VE VÝŠKÁCH

vysky_2022_01-(1).jpg

Společnost Blyth se zabývá kompletním řešením rizik spojených s prací ve výškách a nad volnou hloubkou.

Ochrana proti pádu je často brána na lehkou váhu, přestože její podcenění může přinést tragické následky. Je až s podivem, jak často se zanedbává. Přitom stačí zapojit jednoduché kupecké počty.
Reakční doba člověka na neočekávanou událost jsou přibližně 2 vteřiny. Za tuto dobu člověk proletí volným pádem 19,6 m a dosáhne rychlosti 71 km/h. Stačí drobné zaváhání a neštěstí je na světě.

Abychom přispěli k minimalizaci těchto nebezpečí, představujeme vám naši ucelenou nabídku produktů k ochraně proti pádu.

vysky_2022_02.jpg

Nabízíme tyto služby:

  • Prezentace – školení
  • Praktické ukázky
  • Bezpečnostní řešení pro vaši firmu
  • Kolektivní jištění
  • Revize produktů

Pro více informací, poptávku konkrétních produktů či při zájmu o školení nás neváhejte kontaktovat pomocí následujícího formuláře:

POPTAT VÍCE

vysky_2022_03.jpg

Prezentace:

Abychom přispěli k minimalizaci nebezpečí spojených s nedostatečnou protipádovou ochranou, rádi bychom pro Vás připravili odborné školení riziko pádu a práce ve výškách včetně představení našeho produktového portfolia.

Prezentaci i praktické ukázky povede zkušený instruktor, který se již více než 15 let aktivně věnuje lezení a problematice práce ve výškách. Je zároveň certifikovaný bezpečnostní technik.

POPTAT SLUŽBU

Bezpečnostní řešení pro vaši firmu:

Návrh řešení vytypovaných rizik spojených s prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Doporučíme zodpovědného technika, který vypracuje projekt. Přijede na místo a ve spolupráci s vámi navrhne nejlepší řešení pro bezpečný výkon práce. Systémy jsou certifikovány dle norem EN795 a EN353-1.


Revize produktů:

U produktů, které prodáváme, umíme zároveň provádět revize a tím prodloužit dobu jejich funkčního užití.


Kolektivní jištění:

Nabízíme projektování, instalaci, údržbu a revize pevných zajišťovacích systémů. Jde o prostředky instalované na budovy či konstrukce, které slouží jako kotevní prostředky k údržbě či výkonu činností ve výšce.
Tyto systémy jsou navrhovány vždy pro konkrétní situaci a v místě instalace jsou umístěné permanentně. V případě poptávky kontaktujte naše obchodní zástupce. Technik zodpovědný za projekt přijede na místo a ve spolupráci s vámi navrhne nejlepší řešení pro bezpečný výkon práce. Systémy jsou certifikovány dle norem EN795 a EN353-1.


Co je dobré vědět:

Důležitým aspektem celého systému používání ochranných prostředků proti pádu je mít zpracovaný evakuační, záchranný plán. Každý pracovník a odpovědné osoby dohlížející na práci ve výškách musí být seznámeny s tímto plánem.
Dodržujte zásady bezpečného používání prostředků na ochranu proti pádu, práci ve výškách. Před každým použitím prostředků na ochranu proti pádu je nutné zkontrolovat jejich funkční a bezchybný stav. U žádného výrobku nesmí být viditelná poškození nebo funkční závada.
Při používání ochranných prostředků proti pádu se řiďte návody na použití od výrobce. Každý z uvedených prostředků podléhá pravidelné revizní kontrole, a to každých 12 měsíců od prvního použití. Životnost těchto produktů udává výrobce v návodu na použití.


Instalace:

Nabízíme prodej pronájem a instalaci zajišťovacích sítí proti pádu z výšky. Sítě jsou optimálním řešením v místech, kde je jiný způsob jištění neefektivní z důvodu složité instalace a pokrytí jen malého prostoru potřebného pro výkon práce. Sítě dodáváme a instalujeme dle normy EN1263-1. V případě poptávky prosím kontaktujte naše obchodní zástupce.