Produkty

Informace

Odběr novinek [Newsletter]

Slevy

Všechny slevy

Certifikáty

Certifikát ISO 9001:2015

Od roku 2005 je společnost Blyth s.r.o. zaveden systém managementu jakosti na základě mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2015. Certifikát byl vydán renomovanou mezinárodní společností SGS United Kingdom Ltd. Systems & Servises Certification. Recertifikační audit proběhl na začátku roku 2013.

ISO 9001 2015

Certifikát BOZP A PO:

Společnost CIVOP-System® zabezpečuje pro naší společnost komplexní systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Díky spolupráci s mezinárodními partnery systém BOZP a PO firmy CIVOP navíc reaguje na požadavky rámcové evropské směrnice 89/391/EEC, úmluvy MOP (ILO) č. 155/81 i základních dokumentů systému jakosti. Upravená struktura systému odpovídá i všem zásadám systému managementu BOZP podle ČSN OSHAS 18001:2015.

Blyth s.r.o. považuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) za oblasti, které ovlivňují zásadním způsobem chod a výsledky práce naší společnosti. Proto vyhlašujeme sedm základních priorit politiky BOZP a PO.

  • Priorita č. 1: Všechny základní podnikatelské činnosti naší společnosti provádíme takovým způsobem, aby nebyly ohroženy zdraví ani životy zaměstnanců či ostatních osob, které s námi spolupracují.
  • Priorita č. 2: Pokud rizika ohrožení zdraví, životů či majetku nelze odstranit, činíme maximum, abychom tato rizika minimalizovali. Všechny činnosti vykonáváme tak, aby bylo ohrožení zdraví co nejmenší. Každého, kdo je vystaven rizikům spojeným s prací v naší společnosti, o nich informujeme, školíme, jak jim předcházet a vyžadujeme, aby dodržovali opatření stanovená k ochraně jejich života a zdraví.
  • Priorita č. 3: Všechny podnikatelské činnosti naší společnosti vykonáváme zcela v souladu s platnými právními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví i požární ochrany v ČR. Jejich dodržování pravidelně kontrolujeme a případné odchylky systematicky odstraňujeme.
  • Priorita č. 4: Naše zaměstnance pravidelně školíme z problematiky BOZP a PO, čímž zvyšujeme jejich informovanost a tím i jejich bezpečnost.
  • Priorita č. 5: V rámci zkvalitňování pracovního procesu v naší společnosti se trvale snažíme udržovat a zvyšovat odbornou kvalifikaci našich zaměstnanců, podporovat jejich loajalitu k naší firmě a odpovědnost za ochranu vlastního zdraví a bezpečnost při práci.
  • Priorita č. 6: Pro BOZP a PO si každoročně stavujeme cíl a specifikujeme postup, kterým jeho splnění zajistíme a vytváříme podmínky, které pomohou k jeho realizaci.
  • Priorita č. 7: Věnujeme velkou pozornost preventivním opatřením souvisejícím s BOZP a PO. Proto byl u nás zaveden komplexní systém BOZP a PO, jehož jednotlivé kroky nám umožní nejen neustále zlepšovat BOZP a PO, ale tím i pracovní procesy a postupy v naší firmě.

Možnost stažení certifikátu v pdf formátu ZDE

CIVOD Blyth

Certifikát EKO-KOM a.s.

Blyth s.r.o. potvrzuje, že námi uváděné obaly na trh, byl řádně uhrazen poplatek společnosti EKO-KOM, a.s. za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu. Prohlašujeme, že naše firma tímto splňuje podmínky stanovené Zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech.

Možnost stažení certifikátu v pdf formátu ZDE

Eko Kom Blyth